u Proizvodima u Podršci u Štampi

ExaColor™

ExaColor™ obezbeđuje sRGB1 kvalitet slike na ekranu podešavanjem temperature boje2 i gama vrednosti kontrasta3.

Visual - ExaColor - Large

Srodni proizvodi

Color Intelligence™

Color Intelligence™ dinamički prilagođava opseg boja i zasićenost u realnom vremenu i poboljšava boje, osvetljenost i zasićenost bez isecanja i prevelike zasićenosti boja.

Visual - Color Intelligence - Large

Zero Air Gap

Zero Air Gap uklanja vazduh iz područja prikaza i eliminiše odsjaj površine na površini ekrana kako bi slike bile svetlije i jasnije.

Visual - Zero Air Gap - Large

VisionCare™

VisionCare™ smanjuje naprezanje očiju i obezbeđuje prijatniji doživljaj gledanja tokom dužih perioda korišćenja.

Visual - VisionCare - Large

Srodni proizvodi

Acer Display Widget

Meniji monitora se menjaju, a Acer sada pruža meni monitora kojim se upravlja softverski umesto klasično, pomoću dugmadi.

Otkrijte više
Visual - Display Widget - Large

Srodni proizvodi

HDR

Bele su svetlije, a crne nijanse tamnije sa čitavim opsegom boja između njih – HDR omogućava prikaz živopisnijih slika na monitorima.

Otkrijte više
Visual - HDR - Large

1. sRGB je jednako 72% NTSC.
2. Predviđeno je da D65 predstavlja prosečnu dnevnu svetlost i temperatura boje ove vrednosti iznosi približno 6500K.
3. Za gama vrednost kontrasta na ekranu utvrđena je vrednost 2,2 koja daje performanse najbliže sRGB standardima.