u Proizvodima u Podršci u Štampi

ExaColor™

ExaColor™ obezbeđuje sRGB1 kvalitet slike na ekranu podešavanjem temperature boje2 i gama vrednosti kontrasta3.

Visual - ExaColor

RGB Light Sense

Napravi savršenu atmosferu za igre, filmove i sve što poželiš.

Otkrijte više

Visual - RGB Light Sense

Kalibracija boja

Podesite boje na ekranu do savršenstva pomoću aplikacije Kalibracija boja.

Otkrijte više

Visual - Color Calibrator

1. sRGB je jednako 72% NTSC.
2. Predviđeno je da D65 predstavlja prosečnu dnevnu svetlost i temperatura boje ove vrednosti iznosi približno 6500K.
3. Za gama vrednost kontrasta na ekranu utvrđena je vrednost 2,2 koja daje performanse najbliže sRGB standardima.