u Proizvodima u Podršci u Štampi

next@acer

Global Press Conference
New York 2018

Intel Core Plus

Predator sa Intel® procesorom. Igrajte kao profesionalac.