u Proizvodima u Podršci u Štampi

Fokus misije

Obezbeđujemo izvanredne proizvode i pažljivo razmatramo ekološke faktore tokom svake faze radnog veka proizvoda.

Dizajn proizvoda

Dizajniramo proizvode koji se lako recikliraju sa održivim materijalima kako bismo smanjili uticaj na životnu sredinu, od početka do kraja radnog veka proizvoda.

Naš pristup

Mogućnost recikliranja

Tokom dizajniranja imamo na umu krajnji ishod i razmatramo ceo radni vek proizvoda u našim nacrtima.

Održivi materijali

Jedan od naših prioriteta je korišćenje reciklirane (PCR) plastike, ITE reciklirane plastike i plastičnog otpada iz okeana.

Zelena hemija

Smanjujemo ili izbacujemo iz upotrebe štetne supstance.

Izdržljivost

Naši proizvodi prolaze rigorozna testiranja na snagu, izdržljivost i dugotrajnost kako bismo obezbedili kvalitetne proizvode dugog radnog veka.

Dizajniran za nadogradnju i popravku

Dizajniramo proizvode koji mogu da se prilagode promenljivim stilovima života i jednostavno da se poprave kako bi duže trajali.

Naša dostignuća

Više od 8,8 miliona proizvoda za čiju je izradu korišćena reciklirana plastika
Reciklirana plastika je korišćena za više od 300 modela u 2020. godini
Na određenim modelima nije korišćena površinska boja. Korišćena je štampa sa manjom količinom isparljivih organskih jedinjenja na nalepnicama na proizvodu

Proizvodnja

Sarađujemo sa partnerima iz industrije kako bismo redefinisali proizvodni proces i bolje kontrolisali otpad i hemikalije.

Naš pristup

Kontrolisana upotreba hemikalija

Pažljivo kontrolišemo upotrebu hemikalija u sirovinama u skladu sa standardima za bezbednost proizvoda.

Ograničenja za štetne hemijske supstance

Zabranjujemo ili ograničavamo korišćenje supstanci koje oštećuju ozonski omotač. Lista će se proširivati tokom naše saradnje sa proizvođačima originalnog dizajna u nastojanjima da poboljšamo standarde.

Usklađenost sa standardima za eko-obeležavanje

Ekološke performanse uređaja navodimo na međunarodnim eko-nalepnicama, kao što su Energy Star, EPEAT, IEC.

Naša dostignuća

85% naših većih hardverskih proizvoda je bilo u skladu sa standardom Energy Star 7.0, 7.1 ili 8.0
24% naših računara i monitora ispunjava zahteve sistema EPEAT/TCO i zahteve ekoloških oznaka Green Mark
95% naših proizvoda je u skladu sa IEC standardima
45% naših glavnih dobavljača je postavilo ciljeve za smanjenje emisije štetnih gasova zasnovane na naučnim činjenicama
Isporučili smo više od 6 miliona proizvoda bez ftalata

Energija

Naše operacije koriste čistu i obnovljivu energiju radi održavanja fosilnih ostataka ispod zemlje.

Naš pristup

Korišćenje obnovljive energije na radnim lokacijama širom sveta

Proizvodimo obnovljivu energiju u okviru naših postrojenja i usvojili smo proverene izvore obnovljive energije u zemljama širom sveta.

Zeleni lanac snabdevanja

Biramo partnere posvećene zaštiti životne sredine i obezbeđujemo informacije u okviru projekata o otkrivanju informacija o emisiji štetnih gasova.

Naša dostignuća

60% obnovljive energije je korišćeno za naše poslovne operacije na IT proizvodima
45% većih dobavljača koristi zelenu energiju u određenoj meri
45% glavnih dobavljača poštuje smernice inicijative RE100 ili SBTi
Potrošili smo preko 14 miliona kilovat-časova i proizveli 3 miliona kilovat-časova električne energije u 2020. godini

Logistika

Naša optimizovana logistika i transport povećavaju efikasnost i smanjuju emisiju ugljenika.

Naš pristup

Jednostavnost je rešenje

Smanjujemo količinu i težinu naših pakovanja i tako smanjujemo emisiju štetnih gasova tokom transporta.

Povećan železnički transport širom sveta

Koristimo železnički transport (ova vrsta transporta ima manju emisiju štetnih gasova u odnosu na druge vrste transporta) i tako smanjujemo potrošnju goriva.

Bolja iskorišćenost prostora

Povećavamo kapacitet naših kontejnera kako bismo postigli veću efikasnost pri svakoj isporuci.

Efikasna logistika

Poboljšali smo drumski transport sa većim kontejnerima, a 2020. godine smo koristili kontejnere od 20 i 40 stopa za 50% manjih isporuka.

Naša dostignuća

Do sada smo smanjili emisiju štetnih gasova za približno 311 tona
Železnički transport prenosivih računara iz Čungkinga u Evropu je povećan za 128%

Dizajn ambalaže

Za našu ambalažu se koristi mala količina ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu duže koristiti.

Naš pristup

Smanjena potrošnja

Smanjili smo veličinu i težinu pakovanja za proizvode, obim pakovanja i korišćenje plastičnih kesa.

Ponovna upotreba

Koristimo samo materijale za pakovanje koji mogu da se recikliraju, poput pakovanja od EPE materijala i kalupljenog kartona.

Recikliranje

Glavni cilj našeg dizajna pakovanja jeste mogućnost recikliranja i prvenstveno se koriste materijali koji se lako recikliraju.

Zeleno mastilo

Za sav tekst koji je odštampan na pakovanjima i u dokumentima se koristi ekološko mastilo na bazi vode ili soje.

Naša dostignuća

Kartonske kutije su izrađene od 90% recikliranog papira
Kalupljeni karton je napravljen od 100% recikliranog kraft papira
Posteri su napravljeni od papira sa FSC sertifikatom
Odštampani materijal je napravljen od 40% recikliranog papira
Netkani materijal je napravljen od 100% reciklirane PET ambalaže

Recikliranje

Rešenja za kanalisanje i recikliranje daju našim proizvodima i materijalima novu namenu na kraju njihovog radnog veka.

Naš pristup

Cirkularni dizajn

Koristimo principe cirkularne ekonomije. Naši proizvodi traju duže i lakše se recikliraju.

Ponovna upotreba resursa u proizvodnji

Da bismo smanjili zagađenje teškim metalima iz baterija i matičnih ploča, biramo pouzdane kompanije za reciklažu i ponovo upotrebljavamo materijale.

Ekološke mere

Pored toga što poštujemo model individualne odgovornosti proizvođača (IPR – Individual Producer Responsibility), podržavamo i mere koje promovišu recikliranje širom sveta.

Angažovanje korisnika

Korisnicima nudimo praktične metode reciklaže kako bismo poboljšali efikasnost recikliranja otpada.

Naša dostignuća

Više od 50 metričkih tona baterija je reciklirano i iskorišćeno za proizvodnju novih baterija u periodu od 2018. do 2020. godine
Reciklirali smo više od 4000 tona elektronskih uređaja u Severnoj Americi. U Japanu je reciklirano više od 80% desktop računara i monitora