u Proizvodima u Podršci u Štampi

Earthion je naša misija odgovaranja na izazove u vezi sa životnom sredinom sa kojima se suočava naša generacija kroz inovativna i integrisana rešenja.

Fokus misije

Imamo samo jednu Zemlju i ne postoji plan B. Pokrenuli smo čest misija radi sprovođenja naših ciljeva i neprestano tražimo inovativna rešenja za bolje sutra.

Dizajn proizvoda

Ekološke inovacije

Dizajniramo proizvode koji koriste održive materijale i lako mogu da se recikliraju, radi smanjivanja uticaja na životnu sredinu od početka do kraja.

Pogledaj video

Proizvodnja

Maksimalno smanjivanje uticaja na životnu sredinu

Sarađujemo sa partnerima iz industrije radi redefinisanja proizvodnog procesa i manipulisanja otpadom i hemikalijama sa ciljem maksimalnog smanjivanja uticaja na životnu sredinu.

Energija

Obnovljiva energija

Naše operacije koriste čistu i obnovljivu energiju radi održavanja fosilnih ostataka ispod zemlje.

Logistika

Smanjivanje karbonskog otiska

Naša optimizovana logistika i transport povećavaju efikasnost i smanjuju emisiju ugljenika.

Dizajn ambalaže

Manje ambalaže, više recikliranih materijala

Naša ambalaža se pravi od minimalne količine ekološki prihvatljivih materijala. Redefinisali smo svrhu naše ambalaže proširivanjem njene upotrebljivosti.

Pročitajte više

Recikliranje

Ponovno osmišljavanje i korišćenje

Udružujemo se sa dobavljačima rešenja za kanale i recikliranje kako bismo proizvodima i materijalima pružili novu svrhu na kraju radnog veka.

Pridružite se našoj misiji

Bez obzira na vašu pozadinu ili branšu, radimo kao tim zato što verujemo da možemo da pretvorimo nemoguće u stvarnost. Earthion je platforma koja se vodi istom misijom. Pridružite nam se da biste već danas otvorili mogućnosti sutrašnjice.

Naše putovanje

Earthion je potekao od Project Humanity, internog programa kompanije Acer koji je pokrenut 2017. radi podsticanja zaposlenih da se posvete edukaciji i problemima u vezi sa životnom sredinom.

Saznajte više