Illustration of Quiet Computing

Manje od 40 dBA

Šta označava dBA?

dB (skraćenica za decibel) je jedinica mere za zvuk. Ona meri glasnoću zvuka ili jačinu signala i dobija se na osnovu odnosa signala i šuma. Međutim, iako se decibel koristi za merenje zvuka, ljudsko uho ne čuje sve frekvencije podjednako. Iz tog razloga, nivoi zvuka na kraju spektra sa niskom frekvencijom se smanjuju jer je ljudsko uho manje osetljivo na niske frekvencije nego na više. Kako bi ovo bilo uzeto u obzir, različite jedinice (A, B, C, D i Z) su kreirane kako bi se dobila mera glasnoće koja oslikava način na koji ljudsko uho čuje zvuk. Ova jedinica je poznata kao dBA.

Kako se testira nivo buke

Da bi se odredio nivo buke ConceptD uređaja, laptop ili desktop računar se postavlja na sto koji ispunjava standard ISO 7779 u poluakustičnoj prostoriji. Na udaljenost od 25 cm od laptop računara i 50 cm od desktop računara postavlja se veštačka glava koja predstavlja korisnika i koja može precizno da meri kvalitet zvuka.

Nivo buke manji od 40 dBA dobijen je u SPECviewperf® 13 uslovima merenja.

Illustration for Color Accuracy

Preciznost boja

Šta je Delta E?

Delta E se koristi da označi u kojoj meri prikazana boja odgovara onome što ljudsko oko opaža. Takođe, predstavlja razliku između dve boje kojima su dodeljene dve tačke na CIELAB prostoru boje. Što je vrednost Delta E veća, to je niža preciznost boje. Kvalitet reprodukcije boja kod serije ConceptD dodatno se poboljšava kroz kompleksne algoritme, precizan balans bele boje i gama korekciju kako bi boje odgovarale svojim pravim nijansama. Dodatna profesionalna preciznost se postiže kroz fino podešavanje i kalibraciju monitora kako bi se dobila verna reprodukcija boja.

ΔE < 1 – neprimetna razlika
ΔE < 2 – veoma mala razlika koju može primetiti samo iskusno oko
ΔE < 3 – srednja razlika, koju može primetiti bilo ko
ΔE < 5 – očigledna razlika
ΔE > 6 – veoma očigledna razlika

Illustration of Creative Professional Working with a ConceptD Device

Zašto je niska vrednost Delta E važna profesionalcima

Kreativnim profesionalcima je često neophodna verna reprodukcija boja. Monitori sa nižom vrednošću Delta E obezbeđuju precizniji prikaz boja sa ulaznih/izlaznih signala bez izobličenja, a obezbeđuju i ujednačen prikaz boja na biše monitora. Za profesionalce koji svoj posao rade na jednom monitoru, a zatim provere obavljaju na drugom monitoru, precizna i ujednačena reprodukcija boja je od ključnog značaja.

HDR1000

DisplayHDR 1000 monitori nude spektar osvetljenosti sličan onome koji ljudsko oko može da vidi, kao i znatno širi spektar boja u odnosu na standardne monitore. Naši ConceptD monitori pružaju potpuno nov doživljaj sa maksimalnom osvetljenošću od 1000 nita, direktnim pozadinskim (Full Direct Array) osvetljenjem, neverovatno preciznim spektrom boja i još mnogo toga.

Skladište velikog kapaciteta i brzine

Kada su u pitanju hard diskovi, korisnici su do sada uvek morali da biraju između velike brzine ili velikog kapaciteta. Sa izuzetno brzim SSD diskovima sada dobijate i jedno i drugo – kao što i zaslužujete! SSD (Solid State Drives) diskovi obezbeđuju brži prikaz u realnom vremenu prilikom uređivanja video sadržaja, dok konfiguracija RAID 0 poboljšava performanse čitanja i upisivanja na disk.

Brza veza

Veza je ključna za moderna radna okruženja, pruža mogućnost deljenja, strimovanje sadržaja i punjenje različitih uređaja. ThunderBolt™ 3 priključak je zaslužan za munjevito brz prenos podataka. Ovaj USB-C priključak možete koristiti za brz prenos podataka do 40 Gb/s, brzo USB punjenje, povezivanje monitora preko priključka USB-C, kao i povezivanje više 4K monitora istovremeno. Uz Killer™ Control Center 2.0 možete da kombinujete Ethernet i bežičnu vezu da biste bili sigurni da je mreža 100% pokrivena.