Illustration of Quiet Computing

Manje od 40 dBA

Šta označava dBA?

dB (skraćenica za decibel) je jedinica mere za zvuk. Ona meri glasnoću zvuka ili jačinu signala i dobija se na osnovu odnosa signala i šuma. Međutim, iako se decibel koristi za merenje zvuka, ljudsko uho ne čuje sve frekvencije podjednako. Iz tog razloga, nivoi zvuka na kraju spektra sa niskom frekvencijom se smanjuju jer je ljudsko uho manje osetljivo na niske frekvencije nego na više. Kako bi ovo bilo uzeto u obzir, različite jedinice (A, B, C, D i Z) su kreirane kako bi se dobila mera glasnoće koja oslikava način na koji ljudsko uho čuje zvuk. Ova jedinica je poznata kao dBA.

Kako se testira nivo buke

Da bi se odredio nivo buke ConceptD uređaja, laptop ili desktop računar se postavlja na sto koji ispunjava standard ISO 7779 u poluakustičnoj prostoriji. Na udaljenost od 25 cm od laptop računara i 50 cm od desktop računara postavlja se veštačka glava koja predstavlja korisnika i koja može precizno da meri kvalitet zvuka.

Nivo buke manji od 40 dBA dobijen je u SPECviewperf® 13 uslovima merenja.

Illustration for Color Accuracy

Preciznost boja

Šta je Delta E?

Delta E se koristi da označi u kojoj meri prikazana boja odgovara onome što ljudsko oko opaža. Takođe, predstavlja razliku između dve boje kojima su dodeljene dve tačke na CIELAB prostoru boje. Što je vrednost Delta E veća, to je niža preciznost boje. Kvalitet reprodukcije boja kod serije ConceptD dodatno se poboljšava kroz kompleksne algoritme, precizan balans bele boje i gama korekciju kako bi boje odgovarale svojim pravim nijansama. Dodatna profesionalna preciznost se postiže kroz fino podešavanje i kalibraciju monitora kako bi se dobila verna reprodukcija boja.

ΔE < 1 – neprimetna razlika
ΔE < 2 – veoma mala razlika koju može primetiti samo iskusno oko
ΔE < 3 – srednja razlika, koju može primetiti bilo ko
ΔE < 5 – očigledna razlika
ΔE > 6 – veoma očigledna razlika

Illustration of Creative Professional Working with a ConceptD Device

Zašto je niska vrednost Delta E važna profesionalcima

Kreativnim profesionalcima je često neophodna verna reprodukcija boja. Monitori sa nižom vrednošću Delta E obezbeđuju precizniji prikaz boja sa ulaznih/izlaznih signala bez izobličenja, a obezbeđuju i ujednačen prikaz boja na biše monitora. Za profesionalce koji svoj posao rade na jednom monitoru, a zatim provere obavljaju na drugom monitoru, precizna i ujednačena reprodukcija boja je od ključnog značaja.