Let Creators be Creators

Predstavljanje brenda ConceptD

ConceptD predstavlja nov pristup u korišćenju računara koji savlađuje prepreke između ljudi i tehnologije, a kreativnim stvaraocima daje mogućnost da oslobode svoj pun potencijal.

Nije samo u pitanju promena, već postavljanje novih merila i rušenje granica.

Nastanak brenda ConceptD

ConceptD je nastao na osnovu uverenja da dizajneri postižu najbolje rezultate kada dostignu svoju definiciju savršenstva. Nezavisnim istraživanjem je otkriveno da 15% korisnika uređaja za igre nikada ne instalira igre, a da 50% njih koristi softver i za igre i za kreativno stvaralaštvo. Zbog toga smo stvorili brend koji zadovoljava specifične potrebe kreativnih stvaralaca. Lansiranje brenda nije cilj sam po sebi, već početak jednog putovanja budući da ćemo neprekidno pratiti potrebe kreativnih stvaralaca.

Šta se krije iza imena

Ime brenda ConceptD nastalo je kombinacijom dva različita koncepta. Pre svega, „Concept“ predstavlja ideju u nastanku: viziju mogućeg potencijala. „D“ se može tumačiti na više načina i predstavlja sve što kreativni stvaraoci žele, bilo da je to dinamičnost, dizajn, inovativnost, detalj, razvoj ili nešto potpuno drugo.

ConceptD logo design