u Proizvodima u Podršci u Štampi
Antimicrobial Solutions banner

Zaštita za savremeno doba

Zbog čega antimikrobna tehnologija?

Hiljade mikroba se mogu zadržati na površini elektronskih uređaja, a sa svakim dodirom ili prevlačenjem izlažete se potencijalnom kontaktu. Budući da provodimo puno vremena za svojim računarima kod kuće i na poslu, u današnjem okruženju postaje sve veći problem kako da površine uređaja budu što čistije i bolje zaštićene, a za taj problem se mora naći rešenje.

Kompanija Acer je primenila brojna antimikrobna rešenja koja pokrivaju površinu kućišta, ekran osetljiv na dodir, gornji poklopac, tastaturu i tačped. Uz ovakvu primenu rešenja, vaš uređaj može duže ostati čist tako da ne morate redovno da čistite površine alkoholom ili da ih štitite specijalnim pokrivkama.

Premaz za površine sa jonima srebra1

Za antimikrobno sredstvo sa jonima srebra koje je u skladu sa standardima BPR i EPA, a koje se nalazi u premazu na površini kućišta, tastature, šarke, čitača otisaka prstiju – čak i nalepnicama – dokazano je da postiže konzistentno [stopa smanjenja mikroba 3 log (>99,9%)2] uzimajući u obzir veliki broj vrsta bakterija prema protokolima testiranja JIS Z 2801 i ISO 22196. Gumene stopice su takođe napravljene od antimikrobnog materijala sa jonima srebra.

Antimikrobno Corning® Gorilla® staklo3

Što se tiče ekrana i tačpedova4, dodali smo jone srebra (Ag+) kao antimikrobno sredstvo u Corning® Gorilla® staklo kako bi površina stakla mogla duže da ostane čista i bude manje podložna bakterijama koje stvaraju neprijatne mirise. To se postiže tako što se veoma male količine srebrnih jona ispuštaju na površinu stakla kako bi se eliminisale bakterije na površini, ali i poboljšala njegova izdržljivost i zaštita od grebanja.

Antimikrobna rešenja se mogu razlikovati u zavisnosti od uređaja. Proverite kod lokalnog prodavca Acer proizvoda koji uređaji i rešenja su dostupni.

1 Na količinu srebrnih jona utiču vlažnost i temperatura vazduha.

2 Logaritamsko smanjenje meri koliko proces dekontaminacije smanjuje koncentraciju zagađivača. Definiše se kao opšti logaritam odnosa nivoa kontaminacije pre i nakon procesa.

3 Antimikrobna zaštita je ograničena na površine koje se dodiruju. Nijedno antimikrobno rešenje, kao ni antimikrobno Corning® Gorilla® staklo, ne garantuje zaštitu korisnika niti im pruža ikakve direktne ili podrazumevane zdravstvene koristi.

4 Specifikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela i/ili regiona. Potrebno je proveriti dostupnost svakog modela.