u Proizvodima u Podršci u Štampi

Pametno parkiranje

Vaš asistent za pametno parkiranje u gradu

Gde mogu da pronađem mesto za parkiranje?

Koliko je teško pronaći mesto za parkiranje u gradu? Prema statistikama, vozači provedu 55 sati godišnje tražeći mesto za parkiranje, a vozila koja traže mesto za parkiranje čine 30% ukupnog saobraćaja u gradu. Jasno je da je parkiranje ozbiljan problem i za saobraćaj i za vozače.

Smart Parking - KSP 1 - Large

Automatsko obaveštavanje o slobodnom parking mestu

Pametni uređaj za naplatu parkiranja može automatski da obavesti o slobodnom mestu za parkiranje i da to prijavi aplikaciji PKLOT1. Vozač onda može brzo da pronađe slobodno mesto za parkiranje preko aplikacije.

Smart Parking - KSP 2 - Large

Sistem za precizno prepoznavanje tablica

Triangulacijski pametni uređaj za naplatu parkiranja može da otkrije vozila koja dolaze na mesto za parkiranje iz bilo kog smera i da prepoznavanjem tablica automatski naplati parkiranje.

Smart Parking - KSP 3 - Large
Pojednostavljeno naplaćivanje Kliknite za još detalja
Automatsko otkrivanje i prepoznavanje Kliknite za još detalja

Brzo pronađite mesto za parkiranje

Pomoću aplikacije PKLOT1 pronađite mesta za parkiranje u svojoj blizini, kao i njihove cene, preostali broj slobodnih mesta, GPS navigaciju i još mnogo toga!

Smart Parking - KSP 4 - Large
Smart Transit - Electronic Payment

Pametno putovanje u digitalnom svetu

Tranzitni sistemi su veoma dobro međusobno povezani, tako da bi putovanje od tačke A do tačke B trebalo da bude veoma lako. Izaberite putovanje bez gotovine obavljajući plaćanje pomoću pametnog telefona / beskontaktne kartice i putujte sa lakoćom.

Smart Transit - Animation
1 Aplikacija PKLOT može da se koristi samo u Tajvanu