u Proizvodima u Podršci u Štampi
ACER OJO 500 - Large

Optički sistem + dodatni pribor

ACER OJO 500 - Large

Manje za više

Da bismo ohrabrili korišćenje uređaja, odlučili smo se za jednostavan dizajn sa više spoljašnjih i unutrašnjih elemenata.

ACER OJO 500 - Large

Čvrsta traka

Traka bez šavova koja ide oko cele glave se brzo stavlja, optički sistem koji se podiže omogućava brz prelaz između virtuelne i naše stvarnosti, a najbolja ergonomska podrška sa prozračnim dizajnom olakšava nošenje tokom dugih perioda.

ACER OJO 500 - Large

Meka traka

Traka sa povezivanjem u tri tačke nudi dodatnu sigurnost koja je neophodna pri napornim treninzima. Zahvaljujući svom dizajnu, maska se može skinuti kako bi se oprala.

ACER OJO 500 - Large

Maske za lice sa bendiranim ilustracijama

Zamenjive maske za lice predstavljaju za muzeje, turističke atrakcije, umetničke galerije i druge ustanove priliku da ponude atraktivne suvenire svojim posetiocima. Ova fleksibilna struktura od kartona objedinjuje higijensku masku za lice, brendiranu ilustraciju i informacije o karti sa QR kodom.

ACER OJO 500 - Large

SPREMNI ZA VIŠE!

-- ACER OJO 500 --

ACER OJO 500 - Large