u Proizvodima u Podršci u Štampi

Novi AeroBlade™ 3D ventilator

AeroBlade 3D - Overview Large
New AeroBlade - KSP 1 - Large

Usavršavanje sistema AeroBlade™

Neprestano usavršavamo našu termalnu tehnologiju i poboljšavamo celokupan dizajn. Sa svakom novom generacijom ventilatora, menjamo njegov oblik kako bismo povećali protok vazduha, a sa najnovijim poboljšanjem, i smanjili turbulencije.

New AeroBlade - KSP 2 - Large

Manje buke, veći protok vazduha

U kućištu sa izduvnim tipom ventilatora, protok vazduha koji ulazi je usmeren na lopatice, nakon čega se usmerava na izlazni otvor. Novi dizajn se bazira na nazupčenoj ivici koja smanjuje buku od turbulencije kada se ventilator okreće velikom brzinom.

New AeroBlade - KSP 3 - Large

Bionički pristup

Nastojeći da povećamo protok vazduha i smanjimo buku, odlučili smo da potražimo rešenje oko nas –našu pažnju su privukle sove. Podražavajući tih, ali veoma brz mehanizam leta ovih životinja, poboljšali smo naš AeroBlade™ dizajn. Ivica naše lopatice je nazupčena poput vrha njihovih krila čime smo dobili male proreze za protok vazduha.

New AeroBlade - KSP 4 - Large

Dodatna stabilnost

Pri velikim brzinama su jače i turbulencije, a samim tim i buka je veća. Da bismo rešili ovaj problem, na dno i vrh svake lopatice smo dodali krilca zbog čega smo dobili veću stabilnost.

New AeroBlade - KSP 5 - Large

Još bolje hlađenje

Uspeh najnovije inovacije u AeroBlade™ 3D tehnologiji je potvrđen sa 45%1 većim protokom vazduha u odnosu na generičke, plastične ventilatore2 – pri čemu je hlađenje pri velikoj brzini rada ventilatora tiše nego ikada.

New AeroBlade - KSP 6 - Large

Uživajte u tišini

Pored većeg protoka vazduha, manja je i buka koja nastaje usled turbulencije.

New AeroBlade - KSP 7 - Large

1 – Rezultati se mere kubnim stopama u minutu pomoću sintetičkog modeliranja. Stvarne performanse i dizajn mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
2 – Generički, plastični ventilatori na modelima iz 2015. godine.