u Proizvodima u Podršci u Štampi
Good Design Award 2018 - overview - Large
Good Design Award 2018 - ksp1- Large
Good Design Award 2018 - ksp2- Large
Good Design Award 2018 - ksp3- Large