u Proizvodima u Podršci u Štampi

eRosary - overview - Large

Tradicija i inspiracija

Već duže od četiri veka, brojanice predstavljaju duhovni simbol i dragocenu pomoć za katolike širom sveta. Kako bismo poboljšali ovu istorijski značajnu relikviju i sačuvali njen sveti simbolizam, obilazili smo crkve i razgovarali sa sveštenicima i časnim sestrama da bismo istražili i bolje razumeli šta brojanice znače ljudima koji ih imaju.

eRosary - KSP 1 - Large

Brojanice predstavljaju mir za ljude koji ih nose. Nadamo se da ćemo postići isti efekat ne samo kroz simbolizam, već i sa kombinacijom dizajna i probranih materijala.

eRosary - KSP 2 - Large

Jednostavnost i elegancija

Koncept se zasniva na jednostavnosti. Izabrali smo jednostavne linije i obline umesto prefinjenog dizajna. Crne brojanice od ahata i hematita i krst sa brušenom površinom objedinjuju tradicionalno i moderno kroz kontrast materijala.

eRosary - KSP 3 - Large

Više od brojanice

Ova aplikacija je verni saputnik koji katolicima pomaže u svakodnevnim molitvama kroz automatsko vođenje pomoću brojanice. Korisnici mogu u molitvi da koriste brojanicu koja ih usmerava specijalizovanim zvučnim i video sadržajima.

eRosary - KSP 4 - Large

Pored svakodnevnih molitvi, uređaj može da snima i različite podatke o zdravstvenom stanju i tako vas ohrabruje da vodite bolji život.

eRosary - KSP 5 - Large

Život u skladu sa verom

eRosary - KSP 6 - Large