u Proizvodima u Podršci u Štampi

Dizajnirano za zeleniju budućnost

Uređaji napravljeni od reciklirane (PCR) plastike

Koristi od korišćenja reciklirane (PCR) plastike

Smanjivanjem količine nove plastike i prelaskom na reciklirane materijale smanjuje se količina fosilnog goriva i energije u proizvodnji novih materijala. Takođe, neprekidnim recikliranjem plastike drastično se smanjuje potreban prostor na deponijama, a to povećava prostor za širenje prirode.

Hajde da napravimo bolje sutra.

Naš cilj je da napravimo etičnije, održivije i društveno odgovornije proizvode korišćenjem PCR plastike, kao i da pozitivno utičemo na društvo i životnu sredinu.

PCR plastika je zelena.

Korišćenje PCR plastike ne samo da do 30% smanjuje proizvodnju nove plastike koja se koristi u svakom plastičnom delu, već i uklanja plastiku iz deponija i peći za spaljivanje.

Pravljenje ekoloških uređaja je trajan proces i uskoro stižu novi…