u Proizvodima u Podršci u Štampi

Dizajn pakovanja ConceptD

Da bismo obezbedili održiv razvoj između ljudi, naših proizvoda i životne sredine, slušamo i delimo ekološke vrednosti svojih korisnika kroz smanjivanje ili izbegavanje rasipanja resursa.

Počinjemo sa SPUR-om

Uspostavljanje veze između zaštite životne sredine i našeg dizajna oslanja se na naše metode dizajna. Kroz primenu principa SPUR – smanjivanja, ponovne upotrebe i recikliranja – u načinu na koji obavljamo proizvodnju, transport, predstavljanje na tržištu itd., mi smanjujemo svoj ukupan uticaj na životnu sredinu.

Veliki odnos reciklirane celuloze

Da bismo dodatno smanjili rasipanje resursa, serija pakovanja ConceptD koristi samo reciklirani papir koji je napravljen od više od 90% reciklirane celuloze.

Pakovanje bez plastike

Dok nam je ideja o smanjenju zagađenja životne sredine na umu, mi koristimo kombinaciju recikliranog papira i inovativnog dizajna da bismo potpuno zamenili plastični materijal.

Obnavljanje i recikliranje

Detaljno analiziramo mogućnost ponovne upotrebe svakog pakovanja i razvijamo poboljšane materijale da bismo im povećali životni ciklus i smanjili uticaj na životnu sredinu.

Štampanje mastilom na bazi soje

Duh recikliranja zahteva da odbacimo i poboljšamo stare načine pakovanja, kao što je proces nanošenja premaza. Prema tome, mi sada koristimo štampanje mastilom na bazi soje za sva pakovanja iz serije ConceptD, čime sprečavamo zagađenje životne sredine tokom procesa obnavljanja resursa u budućnosti.

Napravljeno za održivost

Dizajn i proizvodnja koji čuvaju životnu sredinu će uvek biti naš cilj da bismo bolje ostvarili održiviju vezu između ljudi, prirodnih resursa i životne sredine.