u Proizvodima u Podršci u Štampi

Predstavljanje boja za 2020.

Magličasto zelena

Ova boja je odabrana kao asocijacija na jutarnju izmaglicu koja se spušta u šumovitim predelima. Na ovaj način imate osećaj da ste u blizini prirode, šuma i izmaglice.

Safari zlatna

Ove boje asociraju na svitanje kada se sunce rađa nad livadama u zlatnoj boji. Ove nežne nijanse inspirišu korisnika.

Čarobna purpurna

Svet je spoj boja i pokreta. Baš kao što i mi to sami želimo, ova boja ostavlja snažan utisak na svet.