u Proizvodima u Podršci u Štampi

4G LTE

Besplatna probna verzija!

Probna verzija

Kompanija Acer se zajedno sa kompanijom Transatel postarala da obezbedi ovu globalnu uslugu prenosa podataka preko mobilne mreže za laptop računare Swift 3 i Swift 7. Dodatne informacije o prenosu mobilnih podataka, prednostima usluge i pokrivenosti, koje nisu u vezi sa ovom besplatnom probnom verzijom, možete pronaći na lokaciji: www.ubigi.com

Povezivanje u nekoliko jednostavnih koraka1

Napomena: korisnici sa modelom Swift 32 treba da provere da li je umetnuta SIM kartica.
1. Kliknite na ikonu mreže u donjem desnom uglu ekrana.
2. Proverite da li je uključena usluga prenosa podataka preko mobilne mreže.
3. Ako se u ovom polju nalazi znak potvrde, Windows će se automatski povezati.
4. Upravljajte količinom podataka direktno sa ikone mreže.

Connect in a Few Simple Steps - Large

Treba vam više podataka?

Želite li da nastavite nakon isteka besplatne probne verzije? Nema problema. Jednostavno otvorite potpaletu i kliknite na „Povezivanje preko tarifnog plana“ da biste pronašli neki od tarifnih planova dostupnih širom sveta koji vam odgovara. Odnosno, obavite kupovinu direktno iz aplikacije Windows mobilni planovi.

Need more data? - Large
1 Usluga i besplatna probna verzija nisu dostupne u svim zemljama. Besplatna probna verzija za uređaje kupljene u zemljama učesnicama, osim Kanade, obuhvata:
– 1 GB besplatnih podataka koje možete iskoristiti u roku od 1 meseca u svih 50 zemalja sa liste Zemlje učesnice.
Za uređaje kupljene u Kanadi:
– 1 GB besplatnih podataka koje možete iskoristiti u roku od 6 meseci u svim zemljama sa liste Zemlje učesnice.
Modeli Swift 3 i Swift 7 možda neće biti dostupni za kupovinu u svim zemljama koje učestvuju u besplatnoj probnoj verziji 4G LTE mreže.
2 Odnosi se na model SF313-51