Produkty Wsparcie Prasa

Aby zapewnić jak największą wygodę korzystania, na naszej witrynie używamy plików cookie umożliwiających śledzenie firm zewnętrznych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i metodach zmiany ustawień. Zamknięcie tego okna lub dalsze przeglądanie witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pliki cookie.

Acer Classroom Manager

Łatwe zarządzanie cyfrową klasą

Acer Classroom Manager (ACM) to niezwykle funkcjonalne oprogramowanie stworzone z myślą o różnych potrzebach nauczycieli, uczniów i pracowników administracji. ACM upraszcza proces kształcenia oraz przyswajania wiedzy dzięki integracji funkcji zarządzania komputerami oraz ich monitorowania za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu. Dzięki temu nauczyciele mogą skupić się na kształceniu, a nie zrządzaniu całą masą urządzeń.

Oprogramowanie ACM umożliwia nauczycielom nadzór oraz interakcje z pojedynczymi uczniami, grupami lub całą klasą. Nauczyciele mogą oszczędzić czas, uruchamiając aplikacje lub otwierając z wyprzedzeniem strony internetowe jednocześnie na wszystkich komputerach w klasie. Oprócz tego mogą sprawdzać obecność, śledzić poczynania i postępy uczniów oraz weryfikować opanowanie materiału i wiedzę za pomocą testów.

Oprogramowanie ACM jest bezpłatne i może zostać fabrycznie zainstalowane na wszystkich produktach firmy Acer lub pobrane z oficjalnej strony internetowej.

Co nauczyciele cenią w oprogramowaniu Acer Classroom Manager:

  • Scentralizowany model wydawania poleceń uczniom oraz udostępnianie i prezentowanie treści
  • Monitorowanie poczynań uczniów z możliwością nakierowania ich na tematy lub zachęcenia do dyskusji
  • Optymalne wykorzystanie czasu lekcyjnego dzięki łatwiejszemu dostępowi do treści
  • Monitorowanie przebiegu lekcji i możliwość zapisu szczegółów

Acer Classroom Manager (ACM)

Dzięki ACM, nauczyciele w łatwy sposób mogą kontrolować uczniów i pracować z nimi, niezależnie czy jest to praca indywidualna czy w grupach.