Denne siden benytter seg av cookies for å sikre at du får best mulig brukeropplevelse. Trykk her for å lære mer og endre dine innstillinger. Ved å lukke dette vinduet aksepterer du nåværende innstillinger.

Let Creators be Creators

Vi presenterer ConceptD

ConceptD er en ny tilnærming til databehandling som overvinner barrierene mellom mennesker og teknologi og gjør det mulig for skapere å realisere hele potensialet sitt.

Det handler ikke bare om å gjøre ting annerledes, men om å sette nye standarder og bryte ny mark.

Bakgrunnen for ConceptD

ConceptD har sitt utspring i en overbevisning om at designere arbeider best når de selv får definere hva de legger i begrepet perfeksjon. Uavhengige undersøkelser viser at 15 % av dem som bruker spillenheter, aldri installerer spill, og at 50 % av dem bruker både spillprogramvare og kreativ programvare. Derfor har vi laget en merkevare som spesifikt dekker behovene til skapere. Lanseringen av merkevaren er ikke målet, men starten på en reise, idet vi hele tiden lytter til behovene deres.

Bak navnet

ConceptD har navnet sitt fra to ulike enheter. For det første viser «Concept» til et konsept, altså en idé som er i ferd med å dannes – en visjon om noe som kan komme til å finnes. «D» er åpen for fortolkning og representerer hva skaperen ønsker, enten det er dynamikk, design, dokumentasjon, detaljer, debatt eller noe helt annet.

ConceptD logo design