in Products in Support in Press

Denne siden benytter seg av cookies for å sikre at du får best mulig brukeropplevelse. Trykk her for å lære mer og endre dine innstillinger. Ved å lukke dette vinduet aksepterer du nåværende innstillinger.

Smart drosjedriftplattform for Taiwan Taxi

Den smarte drosjedriftplattformen for Taiwan benytter kunstig intelligens basert på stordata for å gi analyse av steder med mange passasjerer. Ved å bruke historiske data kan tjenesten forutse behov og komme med smarte anbefalinger. På denne måten kan drosjesjåfører vite hvor mulige kunder befinner seg, i sanntid.

Taiwan Taxi - Overview - Large

Bakgrunn

For å redusere tiden som drosjer bruker på å kjøre rundt uten passasjerer, øke antall passasjerer som blir plukket opp, og optimere kvaliteten på drosjetjenesten gjorde vi noen undersøkelser for å forstå brukerne. Resultatene ble analysert for å få bedre innsikt. På denne måten kunne vi få en bedre forståelse av hva drosjesjåfører trenger i jobben sin, i tillegg til at vi fikk en forståelse av hvordan de evaluerer og tolker slik informasjon. Resultatene av undersøkelsen ble deretter brukt til å utvikle programvarens brukergrensesnitt.

Hot Spots

Appen bruker historiske passasjer- og kjøredata for å finne ut hvilke steder behovet er størst, og tar deretter med tidspunktet, omstendighetene og eksterne hendelser den aktuelle dagen for å gi førerne informasjon om hvor det sannsynligvis vil være flest passasjerer.

Taiwan Taxi - KSP 2 - Large

Forutsigelse av behov

Algoritmene bruker statistisk analyse og maskinlæring for å forutsi behovet i hver region og oppretter tidssegmenter basert på den nåværende situasjonen.

Taiwan Taxi - KSP 3 - Large

Smarte anbefalinger

Ved å kombinere analyse av steder med mange passasjerer, forutsigelse av behov og drosjens nåværende posisjon gir appen anbefalinger til drosjesjåføren om de beste stedene å plukke opp passasjerer.

Taiwan Taxi - KSP 4 - Large

Få enkel oversikt over drosjebehovet og finn mulige kunder.