in Products in Support in Press

Denne siden benytter seg av cookies for å sikre at du får best mulig brukeropplevelse. Trykk her for å lære mer og endre dine innstillinger. Ved å lukke dette vinduet aksepterer du nåværende innstillinger.

Emballasjedesign for ConceptD

For å sikre en bærekraftig utvikling for menneskeheten, produktene våre og miljøet lytter vi til og deler vi miljøverdiene til kundene våre og reduserer eller unngår sløsing med ressurser.

Miljøbevissthet

Designmetodene våre sørger for at designene våre er miljøvennlige. Ved å fokusere på de tre sentrale begrepene redusere, gjenbruke og resirkulere når det gjelder produksjon, transport, markedsføring og så videre reduserer vi miljøpåvirkningen.

Høy andel resirkulert papirmasse

For å redusere ressursbruken ytterligere består emballasjen til ConceptD-serien bare av resirkulert papir som er laget av mer enn 90 % resirkulert papirmasse.

Plastfri emballasje

For å redusere miljøforurensningen bruker vi en kombinasjon av resirkulert papir og nyskapende design for å erstatte alt plastmateriale.

Gjenvinning og resirkulering

Vi analyserer hver enkelt pakke grundig med tanke på gjenbruk og utvikler bedre materialer for både å øke levetiden og redusere belastningen på miljøet.

Trykk med soyablekk

Resirkulering krever at vi går bort fra den gammeldagse måten å produsere emballasje på og gjør forbedringer, for eksempel under beleggingsprosessen. Nå bruker vi soyabønneblekktrykk på all emballasje i ConceptD-serien, noe som forhindrer miljøforurensning i den fremtidige gjenvinningsprosessen.

Laget for bærekraft

Miljøvennlig design vil alltid være målet for oss, slik at vi kan oppnå et mer bærekraftig forhold mellom menneskeheten, naturressursene og miljøet.