in producten in support in nieuws

Om u de best mogelijke ervaring te kunnen bieden, maakt deze website gebruik van profiling cookies van derden. Klik hier voor meer informatie over deze cookies en hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Door dit venster te sluiten of deze website verder te gebruiken, stemt u in met het gebruik van deze cookies.

  • Klokkenluidersmechanisme

Menu

Klokkenluidersmechanisme

Klachtenmechanismen voor belanghebbenden

Om de rechten van belanghebbenden te beschermen, de communicatie met belanghebbenden te bevorderen en het ondernemingsbestuur te versterken, verzoeken wij u, wanneer u een risico op betrokkenheid bij fraude, corruptie, schending van de normen van Acer voor zakelijk gedrag, ongeoorloofde gedragingen of gedragingen die in strijd zijn met het ondernemingsbestuur door medewerkers van Acer ontdekt, dit aan ons te melden via het e-mailadres Whistleblower.acer@acer.com, waarna een exclusief hiervoor aangewezen medewerker uw melding zal behandelen.

Let op:

Vermeld uw naam en contactgegevens in uw melding. Acer zal uw gegevens gebruiken en kan deze gegevens delen met dochterbedrijven van Acer om het onderzoek te vergemakkelijken of indien nodig contact met u op te nemen. Om een doeltreffend onderzoek te garanderen, verzoeken wij u ons gedetailleerde en specifieke informatie, de relevante documenten en zoveel mogelijk bewijs te verstrekken. Zonder voldoende relevante informatie is Acer niet in staat het onderzoek te voeren of kan zij daarin gehinderd zijn.

Verzin niet opzettelijk feiten en verstrek geen valse of onjuiste informatie of bewijzen. Indien blijkt dat de informatie of het bewijs opzettelijk is vervalst of vals of onjuist is, bent u wettelijk aansprakelijk.

U moet alle correspondentie tussen u en Acer geheimhouden en mag deze aan niemand anders bekendmaken. Tenzij de wet anders bepaalt, mag u geen beweringen doen op grond van correspondentie tussen u en Acer of deze correspondentie als juridische documenten voor een rechtszaak gebruiken.

Bent u op zoek naar ondersteuningsdiensten voor onze producten, bezoek dan de website van Acer (http://www.acer.com/worldwide/) van het land of de regio waarin u gevestigd bent. Bent u op zoek naar diensten voor aandeelhouders, ga dan naar www.acer-group.com/ag/en/TW/content/shareholders-service.

Klachtenmechanismen voor belanghebbenden