For at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse, bruger denne hjemmeside tredjeparts profilering cookies. Klik her for at lære om disse cookies og hvordan du ændrer dine indstillinger. Ved at lukke dette vindue eller fortsætte med at gennemse denne hjemmeside, accepterer du brugen af disse cookies.

Illustration of Quiet Computing

Mindre end 40 dBA

Hvad er dBA?

dB (forkortelsen for decibel) er en måleenhed for lyd. Det måler lydstyrken af en lyd eller styrken af et signal beregnet som signal-til-støj-forholdet. Men selv om dB ofte bruges, når der henvises til måling af lyd, hører mennesker ikke alle frekvenser lige tydeligt. Derfor reduceres lydniveauet i spektrets lavfrekvente ende, da det menneskelige øre er mindre følsomt ved lave lydfrekvenser end ved høje lydfrekvenser. For at tage højde for dette er der blevet skabt forskellige vægtninger (A, B, C, D og Z) for at give en lydstyrkemåling, der tager højde for, hvordan det menneskelige øre rent faktisk opfatter lyd. Denne vægtning kaldes dBA.

Sådan tester vi dBA-niveauet

For at etablere dBA-niveauerne for ConceptD-enheder placeres den bærbare eller stationære pc på et ISO 7779-bord i et semi-lyddødt rum. Der placeres et kunstigt hoved 25 cm fra bærbare computere og 50 cm fra stationære computere, som efterligner en rigtig bruger og er i stand til at måle den nøjagtige lydkvalitet.

Støjniveauet på <40 dBA opnås ved brug af SPECviewperf® 13-benchmark-forhold.

Illustration for Color Accuracy

Farvenøjagtighed

Hvad er Delta E?

Delta E bruges til at sikre, at den farve, der vises, svarer nøje til det, det menneskelige øje modtager. Det er også forskellen mellem to farver, der er angivet som to punkter i CIELAB-farverummet. Jo højere Delta E-værdien, desto lavere er farvenøjagtigheden. ConceptD-seriens farvegengivelsesegenskaber forbedres yderligere gennem komplekse algoritmer, præcis hvidbalance og gammakorrektion, der matcher farverne med deres præcise farvetone. Yderligere professionel præcision opnås ved at finjustere og kalibrere skærme for at afgive naturtro farvegengivelse.

ΔE < 1 – forskel, der ikke kan skelnes
ΔE < 2 – ekstremt lille forskel, kun tydelig for et trænet øje
ΔE < 3 – middelforskel, tydelig for et utrænet øje
ΔE < 5 – en tydelig forskel
ΔE > 6 – en meget tydelig forskel

Illustration of Creative Professional Working with a ConceptD Device

Hvorfor en lav Delta E har betydning for professionelle

Kreative professionelle har ofte brug for nøjagtig farvegengivelse. Skærme med lavere Delta E giver mere nøjagtige farver fra indgangs-/udgangssignaler uden farveforvrængning, samtidig med at det sikres, at der ikke er nogen farveforskel mellem flere skærme. For professionelle, der muligvis arbejder på én skærm og evaluerer på en anden, er nøjagtig og ensartet farvegengivelse afgørende.