v kategorii Produkty v kategorii Podpora v kategorii Tisk

Tato stránka využívá profilovací soubory cookie třetích stran, abychom zajistili, že získáte na našich stránkách ty nejlepší informace. Chcete-li se dozvědět více o těchto souborech cookie a možnostech změny nastavení, klikněte sem. Zavřením tohoto okna či dalším používáním této stránky souhlasíte s použitím těchto souborů cookie.

  • Mechanismus oznamování porušení předpisů

Nabídka

Mechanismus oznamování porušení předpisů

Mechanismus stížností zúčastněných stran

V zájmu ochrany práv zúčastněných stran, zlepšení komunikace se zúčastněnými stranami a posílení správy a řízení společnosti platí, že pokud zjistíte jakoukoli hrozbu zapojení do podvodu, korupce, porušení standardů obchodního jednání společnosti Acer, jakékoli nezákonné jednání nebo jednání porušující správu a řízení společnosti ze strany zaměstnanců společnosti Acer, oznamte nám to prosím prostřednictvím následující adresy, kde se tím bude zabývat výhradně k tomu určený pracovník. E-mail: Whistleblower.acer@acer.com

Připomínáme:

Do oznámení uveďte své jméno a kontaktní údaje. Tyto údaje společnosti Acer usnadní vyšetřování a může vás v případě potřeby dále kontaktovat. Může je také poskytnout dceřiným společnostem společnosti Acer. Abychom zajistili účinné vyšetřování, poskytněte nám prosím důkladné a konkrétní informace, příslušné dokumenty a co nejvíce důkazů. Bez dostatečných relevantních informací není společnost Acer schopna provést šetření nebo s ním může mít potíže.

Nevymýšlejte si záměrně fakta ani neuvádějte nepravdivé či lživé informace nebo důkazy. Pokud se prokáže, že informace nebo důkazy jsou účelově vymyšlené nebo nepravdivé či lživé, musíte nést příslušnou právní odpovědnost.

Veškerou korespondenci mezi vámi a společností Acer musíte považovat za důvěrnou a nesmíte ji poskytnout nikomu jinému. Pokud v zákoně není uvedeno jinak, nesmíte na základě korespondence mezi vámi a společností Acer uplatňovat žádné nároky ani ji používat jako právní podklady pro jakýkoli soudní spor.

Pokud hledáte služby podpory produktů, navštivte webové stránky společnosti Acer (http://www.acer.com/worldwide/) pro stát/region, kde se nacházíte. Pokud hledáte služby pro akcionáře, navštivte stránku www.acer-group.com/ag/en/TW/content/shareholders-service.

Mechanismus stížností zúčastněných stran