в Продукти в Поддръжка в Преса

За да се гарантира най-добра работа, този уебсайт използва бисквитки за профилиране на трета страна. Щракнете тук, за да научите относно тези бисквитки и как да променяте настройките си. Като затворите този прозорец или като продължите да разглеждате този уебсайт, вие се съгласявате с използването на тези бисквитки.

  • Механизъм за подаване на сигнали за нарушения

Меню

Механизъм за подаване на сигнали за нарушения

Механизъм за подаване на сигнали от заинтересовани лица

Целта на този механизъм е да се защитят правата на заинтересованите лица, да се подобри комуникацията с тях и да се разширят възможностите за корпоративно управление. Когато подозирате, че има опасност от участие в измама, корупция, нарушение на Стандартите на Acer за бизнес поведение, неправомерно поведение или действия, нарушаващи корпоративните правила и разпоредби, от страна на служители на Acer, моля, докладвайте за това на адреса, посочен по-долу, и специално назначено длъжностно лице ще се заеме със случая. Имейл адрес: Whistleblower.acer@acer.com

Имайте предвид следното:

Когато подавате сигнал, моля да посочите името си и да включите своите данни за контакт. Acer ще използва Вашите данни и може да сподели тази информация с дъщерните дружества на Acer с цел да се улесни разследването или, ако е необходимо, да се свърже с Вас. За да се осигури ефективно разследване, моля да ни предоставите изчерпателна и конкретна информация, съответните документи и възможно най-много доказателства. Без достатъчно релевантна информация Acer не може да извърши разследване или може да има затруднения при провеждането му.

Моля, не изфабрикувайте факти целенасочено и не предоставяйте фалшиви или неверни доказателства и информация. Вие носите съответната юридическа отговорност, ако се докаже, че информацията или доказателството са изфабрикувани умишлено или са фалшиви или неверни.

Длъжни сте да пазите поверителността на цялата кореспонденция между Вас и Acer и да не я разкривате на други лица. Освен ако приложимото законодателство не предвижда друго, Вие нямате право да предявявате претенции на базата на кореспонденцията между Вас и Acer или да я използвате като юридическа документация във връзка със съдебно производство.

Ако се нуждаете от услуги за поддръжка за наши продукти, моля, посетете уебсайта на Acer (http://www.acer.com/worldwide/) за държавата/региона, в който се намирате. Ако се нуждаете от услуги за акционери, моля, посетете www.acer-group.com/ag/en/TW/content/shareholders-service.

Механизъм за подаване на сигнали от заинтересовани лица